ЗА АГС
А

АГС – Allmake General Services е групација составена од повеќе пилари кои заеднички сочинуваат компанија која ќе одговори на сите Ваши професионални и приватни потреби. Централно место зафаќа сегментот AGS Control, кој нуди комплетна услуга за корисниците на возила. Понатака, AGS Сервис составен од BOSCH Service, BOSCH дизел сервисот, како и мултибренд сервисот Премиум Ауто Зентрум. Дополнително, тука е и брокерското друштво EOS Брокер и AGS Marketing тимот.

МИСИЈА И ВИЗИЈА
Г

Главна цел на AGS Allmake General Services е да ја прошири својата мрежа по територијата на Македонија. AGS Allmake General Services нуди квалитет на сите услуги, преку континуирана имплементација на последните бизнис практики, притоа секојдневно вложување во развитокот и унапредувањто на на тимот вработени. Стремиме кон тоа да се издигнеме преку лојалноста и навременото создавање на дополнителна вредност за нашите клиенти.

ГРУПАЦИЈА