АГС Контрол е специјализиран сектор за контрола и испитување на возила. Нашата определба е секогаш да ги задоволиме барањата на корисниците. Задоволството на корисниците го постигнуваме со соработнички деловен однос во текот на подготовката, давањето на услугата и грижата за корисникот по завршување на услугата.

МОБИЛИТЕТ

Технички преглед, хомологација, АТЕСТ…

ПРОЦЕНА И ВЕШТАЧЕЊЕ

Трговски друштва, имот, транспортни средства…

ЛАБОРАТОРИЈА

Наскоро…

Б.З.Р.

Безбедност и заштита при работа…