Сегментот AGS Service на AGS Group е составен од три сервисни центри: AGS Multi Brand сервисот наменет за сите видови на автомобили, AGS BOSCH Service и AGS BOSCH Diesel Service. Сите заедно се подготвени да ги задоволат потребите на сите сопственици на патнички и товарни возила од сите брендови.

agss
bs
bds
AGS Совети