Во склоп на групацијата, функционира и одделот AGS Logistic, специјализиран за царински услуги.

ЦАРИНСКИ УСЛУГИ

Царинско застапување во царински постапки

Изработка на царинска документација

Нудиме широк спектар на услуги со кои гарантираме унифицирани, конзистентни и усогласени трговски активности, кои ја подржуваат Вашата компанија во избегнување на доцнење на пратки, доплонителни трошоци и несакани казни

Услуги за советување при царинење и транспорт, совети за царинските давачки, идентификување на потенцијални ризици, оптимизирање на внатрешна контрола и процедури кои доведуваат до максимано внатрешно усогласување, тарифна класификација на стоки според номенклатурата на хармонизираниот царински систем и други царински активности

INCOTERMS 2010

 ПАРИТЕТИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАЌАЈ